Statutul concursului promoţional şi publicitar

26. 8. 2019 | Jaro

Statutul concursului promoţional şi
publicitar al organizatorului Korcule.com
s.r.o valabil în versiunea valabilă de la
01.07.2019
1. Dispoziţiile de bază
1.1. Concursul promoțional şi publicitar ( mai departe “Concursul”) organizează
Korcule.com s.r.o., cu sediul la Medveďovej 17, Bratislava 85104, CUI: 46588272, CIF :
2023475872 (mai departe ca “Organizator”).
1.2. Concursul este reglementat de regulile stabilite în prezentul Statut (mai departe
doar ca “Statut”) care descriu drepturile și obligațiile participanților săi și regulile
concursului.
1.3. Scopul concursului publicitar și promoțional este de a spori gradul de interes în
rândul publicului larg cu privire la produsele magazinului online www.spineo.ro
1.4. Concursul nu este reglementat, sponsorizat sau legat de reţelele sociale
www.facebook.com (mai departe ca “ Facebook” ) şi www.instagram.com (mai departe
ca “Instagram”), (mai departe ca “ Reţelele sociale”). Informaţiile legate despre concurs
sunt furnizate de către participant exclusiv Organizatorului şi nu reţelelor sociale. În
același timp, toate întrebările, comentariile și reclamațiile privind Concursul trebuie să
fie dirijate de către participanți Organizatorului în conformitate cu prezentul Statut.
2. Durata și locația Competiției
2.1. Concursul durează din momentul publicării sale de către Organizator pe rețelele sociale
până în momentul anunțului câștigătorului Concursului.
2.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda, scurta, extinde sau rezilia concursul
oricând, sau să schimbe regulile concursului fără să ofere motive, cu începere de la data
publicării regulilor prevăzute în vigoare, disponibil tuturor participanților la concurs (în
special, dar nu exclusiv, pe rețelele sociale www. facebook.com şi www.instagram.com).
2.3. Concursul se desfăşoară exclusiv pe Reţelele sociale, dacă din motive întemeiate pe
site-ul Organizatorului sau alt site web, nu rezultă schimbarea locului de desfăşurare a
Concursului pe aceste site-uri web.
3. Promovarea

Promovarea Concrusuluii şi anunţarea duratei Concursului se realizează prin intermediul:
Reţelelor sociale, precum şi prin intermediul promovării pe site-ul web al Organizatorului
www.spineo.ro
4. Condiţiile de participare la Concurs
4.1. Participanţii la Competiţie pot fi toţi utilizatorii activi ai Reţelelor sociale, ale căror
conturi pe reţelele sociale Facebook sau Instagram au fost întocmite în conformitate cu
termenii Reţelelor sociale, cu domiciliul permanent şi adresa de livrare pe teritoriul republicii
Slovace sau a oricărui alt stat membru al UE, mai vechi de cincisprezece ani, care au
îndeplinit condiţiile acestei Competiţii, publicat pe Reţelele sociale.
4.2. Participantul este obligat să acționeze exclusiv, în conformitate cu regulile Concursului.
4.3. Participantul poate să participe la Concurs o singură dată, prin intermediul unui singur
cont pe reţeaua social Facebook sau Instagram. În ceea ce priveşte persoanele sub vârsta
de cincisprezece ani ele necesită consimțământul reprezentantului legal al acestora.
4.4 Nu pot să participe la Concurs persoanele care sunt în relaţii contractuale cu
Organizatorului Concursului sau în concurenţă cu Organizatorul Concursului, cu partenerii
Concursului şi alte persoane implicate direct în acţiuni organizatorice ale Concursului și
persoanele apropiate acestora, în conformitate cu prevederile secţiunii 116 din Codul civil.
În situaţia în care câștigătorul devine o astfel de persoană exclusă, premiul nu va fi înmânat
acesteia și dacă premiul a fost înmânat deja, persoana respectivă este obligată să
înapoieze premiul Organizatorului imediat după primirea unei scrisori din partea
Organizatorului și, dacă acest lucru nu este posibil, înlocuirea valorii complete a premiului
căştigat.
4.5 În cazul încălcării sau utilizării abuzive a condițiilor prevăzute la art. 4 din prezentul
statut, Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude un astfel de participant din concurs;
excluderea participantului din concurs trebuie să conțină o justificare specifică.
5. Forma de Concurs
5.1. Concursul se poate desfăşura într-o formă sau mai multe forme pe baza activităților
permise și interzise ale participantului la Concurs, stabilite în conformitate cu prezentul
articol, astfel încât să corespundă cel mai bine intereselor Organizatorului şi respectând în
același timp, condițiile de utilizare stabilite de rețelele sociale Facebook și Instagram (vezi
www.facebook.com/page_guidelines.php şi https://help.instagram.com/478745558852511).
5.2 Forma concursului va fi întotdeauna menționată în titlul sau descrierea concursului
publicat prin intermediul Rețelelor sociale.
5.3 Formele Concursului:

a) Pariul – constă în alegerea unui comentariu sau post care corespunde cel mai bine
condițiilor sau problemelor propuse de Organizator;
b) Tombolă – constă într-o selecție aleatorie a unui comentariu sau a unei postări după
criteriile stabilite de Organizator;
c) Concursul de cunoştiinţe – constă în răspunderea corectă la întrebarea propusă de
Organizator prin comentarii sau statut și selecția ulterioară a comentariului câștigător de
către Organizator;
d) Concursul creativ – constă în publicarea materialelor audio-vizuale printr-un comentariu
sau o postare pe baza criteriilor specificate de Organizator și ulterior o selecţie a
comentariului căştigător sau postării căştigătoare de către Organizator.
5.4. Activităţi premise participantului:
a) adăugarea comentariilor sau posibilitatea alegerii “ Îmi place asta” în Competiţie, pe
profilul Organizatorului, pe site-urile corespondente Organizatorului şi pe profilurile Reţelelor
sociale, de astfel o astfel de acțiune nu este considerată a fi singura acțiune a
participantului la concurs;
b) adăugarea postărilor pe profilul site-ului principal sau oricare alt site al Organizatorului
accesibil publicului;
c) adăugarea comentariilor, distribuirea (de exemplu: site-urilor, imaginilor, comentariilor,
etc.), sau posibilitatea alegerii “Îmi place asta” a comentariilor sau postărilor în cadrul
Competiţiei, de altfel acest tip de acţiune nu este considerată ca fiind singura acţiune a
participantului la concurs.
d) alte activităţi
5.5. Activităţi interzise participantului:
a) etichetarea sau altă formă de identificare a oricăror utilizatori (inclusiv participanţilor) pe
Rețelele sociale în fotografii sau în materiale de natură similară;
b) adăugarea de postări la profilului site-ului principal, sau oricare alt site al participantului
accesibil publicului şi ai altor utilizatori ai Reţelelor sociale;
c) partajarea Concursului prin intermediul prezentării acestuia sub forma fotografiei de profil
sau prezentarea participantului şi ai altor utilizatori ai Reţelelor sociale;
d) anunţarea participantului concursului și totodată a Organizatorului Concursului despre
utilizarea mesajelor private de pe Rețelele sociale;
e) alte activităţi.

5.6. Admisibilitatea, resp. despre excluderea comentariilor individuale din Concurs decide
Organizatorul, el fiind îndreptăţit să excludă mai ales acele comentarii, care:
a) nu corespund concursului respectiv;
b) conţin elemente de violenţă, elemente pornografice, sau contravin unor bune moravuri
sau unor legi eficiente;
c) ar putea dăuna reputației, proprietății intelectuale sau reputației organizatorului;
d) încalcă drepturile generale ale terților asupra proprietății intelectuale;
e) în cazul în care a fost detectată frauda prin nerespectarea Regulilor și a altor condiții
prealabile ale Concursului;
f) nu au fost adăugați unei persoane autorizate (în special în contextul definiției
Participantului conform Articolului 4.1 din prezentul Statut);
g) alte opțiuni.
6. Câştigătorii Concursului
6.1. Câştigătorii Concursului sunt acei Participanţi la Concurs aleşi de către Organizator pe
baza unor criterii prestabilite.
6.2. Numele câştigătorilor vor fi anunţate în momentul specificat în concurs, dar cel târziu în
următoarea zi lucrătoare de la încheierea concursului.
6.3. Anunţarea numelor câştigătorilor Competiţiei se va realiza prin intermediul unui
comentariu public disponibil în cadrul Concursului sau prin postarea pe un profil, pe o
pagină principală sau pe orice altă pagină accesibilă publicului din Concurs sau
Organizatorului pe rețelele sociale.
6.4. După anunţarea Câştigătorilor, vor fi informaţii mai detaliate despre Premii şi livrarea
acestora conform art. 7, prin intermediul mesajelor private. Această procedură nu se referă
la art. 5.5, lit.d), deoarece la acea dată concursul va fi deja finalizat conform art. 2.1.
6.5. Negocierea, conform art. 6.4 este realizată de către Organizator prin contactarea
câștigătorilor individuali, în termen de 24 de ore de la anunțarea lor, iar răspunsul ulterior al
Câştigătorului trebuie trimis Organizatorului în decurs de 24 de ore de la trimiterea primului
anunţ Câştigătorului, în caz contrar, Premiul oferit rămâne la dispoziţia Organizatorului.
6.6. Organizatorul nu răspunde pentru nepreluarea legăturii cu Câştigătorii Concursului şi
nici pentru pierderea Premiului în favoarea păstrării acestuia de către Organizator.
7. Premiul

7.1 Premiul poate reprezenta orice lucru tangibil, mobil de valoare mică, legat de obiectul
activității Organizatorului, precum și un voucher pentru cumpărarea de bunuri pe site-ul
Organizatorului. Premiul nu reprezintă în niciun caz, o tranzacție financiară sau de altă
natură similară, precum nici furnizarea sau primirea de servicii. Câştigarea nu este
condiționată sau restricţionată de necesitatea înregistrării externe sau depunerii, precum şi
a altor proceduri în afara Concursului.
7.2. Valoarea Premiului este stabilită de Organizator, în conformitate cu legile aplicabile.
Costurile de transport ale Premiului sunt incluse în Premiu.
7.3. Nu există nici un drept legal pentru câştigarea premiului, cu excepția cazului în care
este vorba de un concurs public pentru o anumită activitate sau performanță; în același
timp, nu poate fi executat în conformitate cu legislația aplicabilă.
7.4. Livrarea Premiului:
Premiul poate fi livrat:
∙ Prin preluarea Premiului de la transportator.
7.5. Participantul Concursului va dobândi dreptul asupra Premiului prin preluarea acestuia.
7.6. În cazul livrării Premiului, prin preluarea acestuia de la transportator, riscul de
deteriorare a Premiului se transferă în momentul predării Premiului primului transportator.
7.7. Livrarea Premiului prin preluarea de la transportator.
7.7.1. Livrarea premiului se realizează prin intermediul firmei de livrare a statului Slovenská
pošta ( Poșta Slovacă ) , a.s., cu sediul social pe Partizánska cesta 9, 975 99 Banská
Bystrica, CUI 36 631 124.
7.7.2. Modalitatea concretă de transport și adresa vor fi determinate de Participant în cadrul
negocierii potrivit art. 6.4.; Organizatorul informează Participantul despre predarea
Premiului transportatorului, electronic prin adresa de e-mail menționată în cadrul negocierii
potrivit art.6.4.
7.7.3. Participantul își poate alege, indiferent de art. 7.4, și altă modalitate de transport
similară. În acest caz există un risc (riscul de deteriorare a Premiului) și orice costuri
suplimentare legate de această modalitate de transportprecum și costuri asociate cu
metodele de livrare potrivit art. 7.4.
7.7.4. În situația în care, din cauza motivelor Participantului, Premiul trebuie livrat în mod
repetat sau prin alte modalități, în afara celor menționate la negociere potrivit art. 7.4,
Participantul suportă costurile asociate cu livrarea repetată a premiilor, respectiv costurile
asociate cu o altă modalitate de livrare.

7.7.5. La preluarea Premiului de la transportator, Participantul este obligat să verifice
integritatea Premiior și în cazul unor defecte, trebuie să anunțe imediat transportatorul și
Organizatorul. În situația în care Participantul observă că pachetul este desfăcut, nu trebuie
să-l preia de la transportator.
8. Protecția datelor cu caracter personal
8.1. Prin participarea la Concurs, fiecare Participant își dă consimțământul liber
Organizatorului concursului, în conformitate cu prevederile § 11 și următoarele. din Legea
nr. 122/2013 Z. z. privind protecția datelor cu caracter personal și modificarea anumitor acte
("Legea AOI"), de a prelucra datele sale cu carcater personal, respectiv numele, prenumele,
pseudonimului și fotografia, iar în cazul Căștigătorului și datele personale, respectiv
numele, prenumele,, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail pentru a verifica
participarea actuală a Participantului la Concurs și predarea premiului din Concurs către
Participant. Acordul poate fi revocat oricând, altfel valabilitatea consimțământului este,
nelimitată.
8.2. Participantul care a furnizat datele sale cu caracter personal, răspunde pentru faptul că
acestea sunt corecte, complete, actualizate și adevărate.
8.3. Participantul la Concurs este de acord cu divulgarea datelor cu caracter personal,
repectiv a numelui, prenumelui sau a adresei incomplete a domiciliului (satului) din Rețelele
Sociale (sau site-ul operatorului). Nu se realizează transferul transfrontalier către țări terțe.
Datele cu caracter personal vor fi furnizate numai terților în conformitate cu reglementările
specifice, de exemplu biroul fiscal, Inspecția Slovacă a Comerțului. Participantul are dreptul
de a-și da consimțământul, în scris la sediul organizatorului sau de a-și retrage
consimțământul personal, altfel valabilitatea consimțământului va expira după termenul de 6
luni de la aprobarea publicației.
În calitate de persoană în cauză, Participantul are dreptul, în conformitate cu § 28 din Legea
privind impozitarea, pe baza unei cereri scrise sau personal cu operatorul solicitarea
corectării datelor greșite, neactualizate sau incomplete și a altor drepturi menționate la § 28
din lege.
8.4. Participanții prin prezența lor în cadrul Concursului, confirmă faptul că Organizatorul l-a
informat cu privire la condițiile de prelucrare a datelor sale personale, în conformitate cu §
15 alin. (1) din Legea AOI și că toate informațiile necesare în temeiul legii AOI i-au fost
cunoscute.
9. Dispoziții specifice și finale
9.1. Persoanele care nu îndeplinesc condițiile de participare în Concurs sau care
acționează prin încălcarea Statutului Concurenței sau regulilor de pe Rețelele sociale, nu
vor fi incluse în concurs. Dacă se confirmă faptul că persoana, contrar celor menționate a
câștigat, de exemplu prin dublarea conturilor de Facebook sau Instagram sau obținerea

neautorizată de aprecieri prin intermediul comentariilor, distribuirilor sau unui număr suspect
de like-uri, nu are drept asupra premiului.
9.2. Orice reclamații despre defășurarea concursului pot fi trimise la adresa de e-mail a
organizatorului info@spineo.ro în termen de 3 zile lucrătoare cel mai târziu după încheierea
Concursului.
9.3. Organizatorul nu răspunde pentru livrarea Premiilor, furnizarea de informații greșite sau
inexacte legate de Concurență, sau pentru orice alte probleme tehnice sau de
telecomunicații sau tulburări apărute în timpul desfășurării Concursului.
9.4. Aceste reguli sunt complete și obligatorii pentru toți Participanții.
9.5. Toate terminologiile utilizate în legătura cu Rețelele sociale sunt folosite în sensul
obișnuit al unei asemenea terminologii atribuite.
9.6. Prin prezența sa în Concurs, Participantul confirmă cunoașterea deplină și acceptarea
necondiționată acestor Reguli.
9.7. În cazul unui conflict între prevederile Regulamentului și alte materiale promoționale
legate de Concurs, incertitudinile privind interpretarea Regulilor sau a materialelor
promoționale, se vor aplica preferențial dispozițiile relevante ale acestor Reglementări.
9.8. Toate relațiile juridice și eventualele litigii juridice legate de Concurs, apărute între
Organizator și Participant, vor fi guvernate de legea Republicii Slovace și vor fi soluționate
de instanțele locale și de fond; această dispoziție.
9.9. Aceste norme sunt o lucrare de autor în sensul art. 3 din Legea nr. 185/2015 Z. z.
Dreptul de autor. Utilizarea acestor Reguli fără consimțământul prealabil al autorului vor fi
urmărite penal în conformitate cu legea aplicabilă.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *